Διαθέσιμα κουτάβια απο τον Champion NUMERO UNO Kuningas von KISHKO & την ZHEN’LEE CHETARA